TraderHUB

analisis teknikal

Take a break and read all about it

Business Insight

7 Teknikal Analisis Ala John Murphy

Salah satu trader yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam analisis teknikal adalah John J. Murphy. Ia menulis strategi teknikal ini ke dalam buku. Nah, apa saja strateginya?